هنرمندان Companies موقعیت های شغلی تیم ها عضویت Matches تبلیغات
CG Jobs CG Jobs CG Jobs CG Jobs CG Jobs CG Jobs CG Jobs
  Head
  تعداد کل هنرمندان  (۲۴۶۹)   بازگشت به خانه
 
موقعیت های شغلی
تیم ها
آمار سایت
موقعیت های شغلی: ۵۲
تیم ها: ۲۳
شرکت ها: ۲۱۶
هنرمندان: ۲۴۶۹

تبلیغات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Available Ad

 

 

 

 

 

 

 

 

Available Ad

 

 

نام رضا
نام خانوادگی جواهری افشار
تاریخ تولد ۱۳۶۸ / ۱۱ / ۲۸
سایت شخصی rezaafshar.cghub.com
  توانایی های نرم افزاری Sketchbook
Painter
Photoshop
Art Rage
  توانایی های غیر نرم افزاری عکاسی
نقاشی
طراحی مفهومی
طراحی معماری
طراحی شخصیت
طراحی صنعتی
سوابق کاری The Last Fiction
لینک نمونه آثار در CGart نمایش
وضعیت کاری کاملا آزاد
کشور ایران
شهر همدان
 

تبلیغات

گالری هنرهای دیجیتال
Avajang ICT Group
Narenji
Available Ad
Available Ad
Available Ad

Hit Counter
 

 

 

Copyright © 2008 - www.cgjobs.ir -  All rights reserved